ITF - Белград, Сърбия - 23-26.02.2023

  • Предназначено за обща публика и професионалисти
  • 900 изложители от 44 страни
  • 66 784 посетители, от които 12 500 бизнес посетители (2022 г.)
  • 30 482 кв.м. изложбена площ (2022 г.)
  • Допълнителна информация: www.beogradskisajamturizma.rs

ПОКАНА ITF