IMEX - Франкфурт на Майн, Германия - 23-25.05.2023

  • Най-голямото специализирано изложение в европейски мащаб за конгресни и бизнес пътувания
  • Предназначено единствено за делова публика
  • Над 2 500 изложители от 150 страни (2022 г.)
  • 18 000 кв.м. изложбена площ
  • Допълнителна информация: www.imexfrankfurt.com/ 

 

ПОКАНА IMEX