IBTM - Барселона, Испания - 29.11 – 01.12.2022

29.11.2022
  •     Специализирано изложение за конгресен и инсентив туризъм
  •     Предназначено единствено за професионалисти
  •     Провежда се от 1988 г.
  •     7 000 професионалисти и над 30 000 професионални срещи(2021 г.)
  •     1 400 изложители от 72 страни (2021 г.)
  •     Допълнителна информация: www.ibtmworld.com

ПОКАНА IBTM