За какви услуги важат ваучерите за туристически услуги? Например, влиза ли в тях сметката за обяд в ресторант?

За какви услуги важат ваучерите за туристически услуги? Например, влиза ли в тях сметката за обяд в ресторант?

Съгласно Закона за туризма „Основни туристически услуги" са настаняване, хранене и транспортиране, а „Допълнителни туристически услуги" са услуги, свързани с:

  • пътувания, развлечения, прояви и други събития с културен и опознавателен характер;
  • конгресни и делови прояви (организиране на срещи, конференции, семинари, обучения, презентации и други корпоративни събития);
  • спортно-анимационни и водноатракционни услуги,

здравни, СПА и уелнес услуги, ползване на въжени линии;

  • отдаване под наем на плажни съоръжения, ски екипировка, превозни средства и на плавателни средства за спорт;
  • туризъм и развлечение, услуги, предоставяни от школи и клубове по танци, езда, ветроходство и други водни спортове;
  • услуги, предоставяни от ски училища, както и други услуги, предлагани и потребявани от туристите по време на тяхното пътуване и престой.

В тази връзка всички доставчици на туристически услуги могат да се възползват и да сключат договор за обслужване с оператор на ваучери за храна.