Могат ли да се ползват чрез посредници - туроператори, сайтове за групово пазаруване, онлайн резервационни системи?

Могат ли да се ползват чрез посредници - туроператори, сайтове за групово пазаруване, онлайн резервационни системи?

Единствено доставчиците на туристически услуги могат да се възползват от ваучерите за туристически услуги и ще имат възможността да сключат договор за обслужване с оператор на ваучери за храна.