Къде може да се използват ваучерите?

Къде може да се използват ваучерите?

Към момента над 10 000 търговски обекта в цялата страна приемат ваучери за храна. Доставчиците на туристически услуги вече сключват договори за обслужване с оператори на ваучери за храна.

Може да се запознаете със списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна, на сайта на Министерството на финансите - https://www.minfin.bg/bg/531.