Какви са правилата за приемане на ваучери за храна?

Какви са правилата за приемане на ваучери за храна?

Доставчиците, които са сключили договор за обслужване на ползватели с оператор, са длъжни да:

  • не връщат остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер;
  • не продават вино, спиртни напитки, пиво или тютюневи изделия срещу ваучери за храна;
  • попълват на гърба на всеки използван от ползвател ваучер за храна датата, на която е ползван и да поставят печата на съответния доставчик;
  • предоставят стоки и услуги по цени, обявени в съответния търговски обект, без да включват надценка или да коригират цените с размера на възнаграждението, дължимо на оператора.