Как и къде се подават заявления за регистриране и категоризиране на туристически обекти?

Заявления за регистриране на туроператорска и/или туристическа агентска дейност или за категоризиране на туристически обекти, които са в компетенциите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма се подават в деловодството на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, с адрес София, ул. "Леге" № 4.
С реда и начина за подаване на документи, процедурите и сроковете можете да се запознаете в раздела  "Услуги в туризма".