Как и къде се подава копие от застраховка "Отговорност на туроператора"?

Копие от сключената или подновена застраховка "Отговорност на туроператора" се предоставя ежегодно на министъра на туризма.

Копието на застрахователния договор, заедно с придружително писмо, следва да бъде изпратено по пощата или представено на място в деловодството: гр. София, ул. "Съборна" №1.