Как да разбера кои туристически обекти подлежат на категоризиране и кой е категоризиращият им орган?

На категоризиране по реда на Закона за туризма (ЗТ) подлежат следните туристически обекти, независимо от вида на тяхната собственост и начина на стопанисването им:

  • местата за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;
  • самостоятелните заведения за хранене и развлечения;
  • туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене.

Министърът на туризма определя категорията на:

1. местата за настаняване:

а) хотели - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) апартаментни туристически комплекси - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 3;

в) вилни селища - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 4;

г) туристически селища - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 5;

д) вили - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 6;

2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "четири звезди" и "пет звезди";

3. туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене - всички категории.

Кметът на съответната община определя категорията на:

1. местата за настаняване, както следва:

а) хотели - категория "една звезда" и "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

б) мотели - всички категории, и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, съгласно чл. 123, ал. 1, т. 2 от ЗТ;

в) семейни хотели - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 1 от ЗТ;

г) хостели - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 2 от ЗТ;

д) пансиони - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 3 от ЗТ;

е) почивни станции - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 4 от ЗТ;

ж) стаи за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 5 от ЗТ;

з) апартаменти за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 6 от ЗТ;

и) къщи за гости - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 7 от ЗТ;

к) бунгала - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 8 от ЗТ;

л) къмпинги - всички категории, съгласно чл. 123, ал. 2, т. 9 от ЗТ.

2. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

3. заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове - всички категории за съответния вид.