Възрастова структура на туристите за зимен сезон 2023/24 г.

 
 
държавамесецдо 14 г.15-29 г.30-44 г.45-59 г.над 60 г.
България2023XII0.050.1740.3340.320.122
Гърция2023XII0.0880.3420.2220.2320.116
Румъния2023XII0.1290.1340.3470.2920.098
Обединено кралство2023XII0.1060.2380.2790.2650.112
Северна Македония2023XII0.1270.1490.3510.2630.11
Сърбия2023XII0.0710.1930.390.2790.067
Турция2023XII0.040.0980.3250.3850.152
Израел2023XII0.0770.1120.2370.3120.262
България2024I0.0610.1550.350.320.114
Обединено кралство2024I0.0920.3160.270.2380.084
Гърция2024I0.0960.2130.2730.2860.132
Израел2024I0.1010.1830.2310.2650.22
Румъния2024I0.1320.1580.3570.2750.078
Северна Македония2024I0.2720.1650.3120.1990.052
Сърбия2024I0.240.1510.3260.2310.052
Турция2024I0.1360.1240.3240.3260.09
България2024II0.0730.1540.3420.3130.118
Обединено кралство2024II0.1490.2780.2580.2470.068
Гърция2024II0.0560.2590.2670.2740.144
Израел2024II0.1110.2370.2530.2290.17
Румъния2024II0.1770.1510.3650.2610.046
Северна Македония2024II0.1430.180.3420.2440.091
Сърбия2024II0.1560.1880.3650.2330.058
Турция2024II0.0590.1480.3150.3490.129

Чрез филтрите бихте могли да заредите на графиката съответно дял на децата, дял на туристите в младежка възраст, дял на туристите между 30 и 44 г., както и дял на туристите в по-горните възрастови групи от всички туристи от избрания от Вас пазар. Данните са за зимен сезон 2023 /2024  и обхващат избрани водещи пазари.

Изчисленията са извършени на база текущата статистика по ЕСТИ и включват всички регистрации на туристи в места за настаняване – неперсонални данни.

Източник: ЕСТИ