Възрастова структура на туристите за периода юни-септември 2023 г.

 
 
държавамесецдо 14 г.15-29 г.30-44 г.45-59 г.над 60 г.
България2023VI0.1130.1460.3130.2890.139
България2023VII0.1130.1570.3260.2810.123
България2023VIII0.1080.1630.3310.2760.122
България2023IX0.0650.1430.3150.3090.168
Обединено кралство2023VI0.1420.1870.220.2290.222
Обединено кралство2023VII0.190.1980.2270.2320.153
Обединено кралство2023VIII0.2510.1620.2460.2210.12
Обединено кралство2023IX0.0950.1710.2010.2630.27
Германия2023VI0.0880.20.2210.2270.264
Германия2023VII0.1950.2130.2490.2120.131
Германия2023VIII0.190.20.2520.2210.137
Германия2023IX0.0520.1540.1920.2710.331
Полша2023VI0.2060.1450.2970.2040.148
Полша2023VII0.240.2210.2970.1780.064
Полша2023VIII0.2260.2240.2940.1830.073
Полша2023IX0.0970.2520.250.2040.197
Румъния2023VI0.1870.1050.3590.2420.107
Румъния2023VII0.220.1340.3710.2160.059
Румъния2023VIII0.2030.1650.3530.2220.057
Румъния2023IX0.1450.1550.330.2580.112
Чехия2023VI0.240.1210.2510.2180.17
Чехия2023VII0.2760.130.250.2390.105
Чехия2023VIII0.2720.1280.2520.230.118
Чехия2023IX0.1690.1260.2240.2450.236

Чрез филтрите бихте могли да заредите на графиката съответно дял на децата, дял на туристите в младежка възраст, дял на туристите между 30 и 44 г., както и дял на туристите в по-горните възрастови групи от всички туристи от избрания от Вас пазар. Данните са за летен сезон 2023 г. и обхващат избрани водещи пазари.

Изчисленията са извършени на база текущата статистика по ЕСТИ и включват всички регистрации на туристи в места за настаняване – неперсонални данни.

Източник: ЕСТИ