Туристи от водещи пазари по дестинации за зимен сезон 2023/24 г.

 
 
държавамесец общ.Банско общ. Самоковобщ. Смолян и Чепеларе Столична община други 
България2023XII0.0620.0510.0450.1180.724
Обединено кралство2023XII0.1890.256 0.3960.159
Гърция2023XII0.4190.040.0270.3430.171
Израел2023XII0.069  0.4930.438
Румъния2023XII0.2360.0470.0150.0940.608
Северна Македония2023XII0.2650.052 0.1730.51
Сърбия2023XII0.142  0.580.278
Турция2023XII0.026  0.2880.686
България2024I0.0390.0480.0620.1120.739
Обединено кралство2024I0.3270.3960.0350.1830.059
Гърция2024I0.3480.0560.0470.3220.227
Израел2024I0.2960.072 0.3240.308
Румъния2024I0.3440.0820.0580.0790.437
Северна Македония2024I0.3560.2020.0520.0510.339
Сърбия2024I0.3690.1620.1640.1620.143
Турция2024I0.2380.0620.160.1480.392
България2024II0.0340.0450.0740.1080.739
Обединено кралство2024II0.3730.4070.0460.1280.046
Гърция2024II0.2960.0620.0310.3660.245
Израел2024II0.4210.12 0.2230.236
Румъния2024II0.3720.1150.10.080.333
Северна Македония2024II0.2760.113 0.1470.464
Сърбия2024II0.3760.1420.1090.1970.176
Турция2024II0.1840.0280.0790.1770.532

Чрез филтрите бихте могли да изберете пазар и съответно да се визуализира на графиката какъв дял от туристите от този пазар са почивали в зимните курорти, Столицата и др. дестинации в страната. Данните са за  зимен сезон 2023 г. / 24 г. и обхващат избрани водещи пазари.

Изчисленията са извършени на база текущата статистика по ЕСТИ и включват всички регистрации на туристи в места за настаняване – неперсонални данни.

„Данните за туристи от Израел, Сърбия, Турция в община Самоков и туристи от Обединеното кралство, Израел, Северна Македония, Сърбия, Турция в общините Смолян и Чепеларе за декември 2023 г., не са показани  в отделни стълбове , предвид че по-голямата част от туристите от тези пазари са избрали  други дестинации в страната.“

Източник: ЕСТИ