Дигитална карта със статистически данни за туризма за зимен сезон 2022/23 г.

 
 
 
 
областиндикатордекември 2019 - март 2020 г.декември 2021 - март 2022декември 2022 - март 2023 г.
Благоевградброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла726144520209874434
Благоевградброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла256292185612311240
Благоевградприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла427993504187420176675613
Бургасброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла7719898221139209
Бургасброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла400314509861715
Бургасприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла4234105680834610245206
Варнаброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла184147137723210049
Варнаброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла895216450096001
Варнаприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла9096496780536714130809
Велико Търновоброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла780506700078739
Велико Търновоброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла436573710146915
Велико Търновоприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла327844328342024488026
Видинброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла10271850913670
Видинброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла649556618874
Видинприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла424648433800724455
Врацаброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла188382226728133
Врацаброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла7826951713760
Врацаприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла5440618107511125102
Габровоброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла440443396749286
Габровоброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла254231806426792
Габровоприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла158172415141072516204
Добричброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла586273977465488
Добричброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла307022012231142
Добричприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла388455928252026668335
Кърджалиброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла173932269428015
Кърджалиброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла114451343817500
Кърджалиприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла76730510290061612660
Кюстендилброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла463934283469530
Кюстендилброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла261752566137183
Кюстендилприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла160964820860444562035
Ловечброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла693766133078054
Ловечброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла333962799238220
Ловечприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла285240735335115405596
Монтанаброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла203411605623191
Монтанаброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла11322808512316
Монтанаприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла7576766787981101737
Пазарджикброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла163989156962354473
Пазарджикброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла7662371882158653
Пазарджикприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла95582841086875228704851
Перникброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла6001547613003
Перникброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла398629206274
Перникприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла205697222242668767
Плевенброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла354791919341488
Плевенброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла111301018314473
Плевенприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла19584928947491793016
Пловдивброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла288895281784387720
Пловдивброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла158535141709195149
Пловдивприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла150917251651570126150761
Разградброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла178001236314091
Разградброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла807855796461
Разградприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла762182565430733494
Русеброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла398523611048813
Русеброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла234002111028737
Русеприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла192604017718332836995
Силистраброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла9279984210529
Силистраброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла606352776642
Силистраприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла370829401612526995
Сливенброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла182612129328404
Сливенброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла109801224614150
Сливенприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла85761410676181622464
Смолянброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла460266340771384905
Смолянброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла141009115738130918
Смолянприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла225909812042306522979318
Софийскаброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла388973362518334365
Софийскаброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла123643114345104039
Софийскаприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла240524552744115827246876
София (столица)брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла463271410287673282
София (столица)брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла265068202942337798
София (столица)приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла376353563257361863617214
Стара Загораброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла89066106436172731
Стара Загораброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла392664259373146
Стара Загораприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла4654006644893611913135
Търговищеброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла866993109221
Търговищеброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла562349106146
Търговищеприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла456062526825656575
Хасковоброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла347893587859941
Хасковоброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла207891643634558
Хасковоприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла189497221484154066016
Шуменброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла212551853221253
Шуменброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла12053950510849
Шуменприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла8263258231081101449
Ямболброй нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла92091127611954
Ямболброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла413140605741
Ямболприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла396654519402685986

Изберете индикатор, за да видите стойността му за съответния летен сезон. Изберете област с мишката, за да видите стойностите на индикатора за зимни сезони 2019/20, 2021/22 и 2022/23 г. за съответната област.