Дигитална карта със статистически данни за туризма за летен сезон 2022 г.

 
 
 
 
ОбластИндикаторлетен сезон 2019 г.летен сезон 2021 г.летен сезон 2022 г.
Благоевградброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла397364374629427264
Благоевградброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла181398159126178376
Благоевградприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла181484942042115928923481
Бургасброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла941822760792348411627
Бургасброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла166114012561171642755
Бургасприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла521151550371043647584329454
Варнаброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла469734730183513494545
Варнаброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла915773681599788140
Варнаприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла283757202206837811272953320
Велико Търновоброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла165263136718142266
Велико Търновоброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла965377273678455
Велико Търновоприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла635852551826797122030
Видинброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла293992438333406
Видинброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла187861360118690
Видинприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла123267411180361655631
Врацаброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла273603143042333
Врацаброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла124601513020596
Врацаприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла7629119968661443908
Габровоброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла967018603598683
Габровоброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла515014251747173
Габровоприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла294918129323483985882
Добричброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла199234711208981202586
Добричброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла388256275021284724
Добричприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла1207071328728801789649935
Кърджалиброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла327176865263182
Кърджалиброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла213843567837183
Кърджалиприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла150041931403313861322
Кюстендилброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла819227281586721
Кюстендилброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла461274036446219
Кюстендилприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла269742228762564826709
Ловечброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла111631130654136507
Ловечброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла499885637159953
Ловечприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла425879264684727681955
Монтанаброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла320353305841177
Монтанаброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла131601401815544
Монтанаприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла100829311536451571516
Пазарджикброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла256608235112387602
Пазарджикброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла8627085779133847
Пазарджикприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла121863871264872224775620
Перникброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла13452711316768
Перникброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла704837977587
Перникприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла400953256537669255
Плевенброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла263803247945070
Плевенброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла149861829423339
Плевенприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла123225814198822038021
Пловдивброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла459275438727504156
Пловдивброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла216087200316234490
Пловдивприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла214816762290087329450990
Разградброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла249972291721232
Разградброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла131561260910019
Разградприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла971023917554991246
Русеброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла695376329471271
Русеброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла452533930344823
Русеприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла350845530496553849527
Силистраброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла187911444018902
Силистраброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла12702971210964
Силистраприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла744205674452886227
Сливенброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла366213355634143
Сливенброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла222402121221015
Сливенприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла148380914767681929553
Смолянброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла258594260773278505
Смолянброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла108843100475105381
Смолянприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла90178841092565113527534
Софийскаброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла245951217360188783
Софийскаброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла1140448944575621
Софийскаприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла944639589862899636293
София (столица)брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла744356522316802979
София (столица)брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла433483272363399640
София (столица)приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла596301133799286168114790
Стара Загораброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла144294158109200901
Стара Загораброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла522275830171744
Стара Загораприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла6286873682222711000910
Търговищеброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла166351196614110
Търговищеброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла802171337421
Търговищеприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла709228633272937292
Хасковоброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла521954777574135
Хасковоброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла249012390136237
Хасковоприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла232492224405374323536
Шуменброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла311752797728880
Шуменброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла184961553317019
Шуменприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла118219311839021424939
Ямболброй нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла152841171017526
Ямболброй регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла795654017690
Ямболприходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла629158530140882537

Изберете индикатор, за да видите стойността му за съответния летен сезон. Изберете област с мишката, за да видите стойностите на индикатора за летни сезони 2019, 2021 и 2022 г. за съответната област.