Брой регистрации на български и чуждестранни туристи за летен сезон 2022 г.

 
 
месецбългарски туристичуждестранни туристиобщо
2019VI4081876205971028784
2019VII4850898126731297762
2019VIII5666389016841468322
2019IX377840469515847355
2021VI378530183829562359
2021VII6346924837391118431
2021VIII6943756307371325112
2021IX387050232900619950
2022VI462448375634838082
2022VII6438816784311322312
2022VIII6952307879821483212
2022IX434545346494781039

Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите за летен сезон 2022 г. с резултатите през същите месеци на 2021 г. и 2019 г. по показателя брой регистрации на български туристи, брой регистрации на чуждестранни туристи и общ брой регистрации в местата за настаняване с 10 и повече легла.

Източник: НСИ