Брой регистрации на туристи от водещи пазари за летен сезон 2022 г.

 
 
държава2019VI2019VII2019VIII2019IX2021VI2021VII2021VIII2021IX2022VI2022VII2022VIII2022IX
България408187485089566638377840378530634692694375387050462448643881695230434545
Германия9047510111210284376105724933302702563827337311537736131232164
Израел22520357613777119979860114026652741514653255552635518245
Обединено кралство53357543866757647027205637006438411328627348294369937714
Полша598888623786462478881952155878538232841545742723847438145052
Румъния800561360562069936269761569198282287280622879844821992130971269615
Франция179241715827431155304376923914881632765058829129566705
Чехия2421140033401661327778102993033065955718516485164456214092

Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите от избрани водещи пазари за летен сезон 2022 г. със същите месеци на 2021 г. и 2019 г. по показателя брой регистрации на туристи в местата за настаняване с 10 и повече легла.

Източник: НСИ