Брой регистрации на туристи от водещи пазари за зимен сезон 2023/24 г.

 
 
държава2019XII2020I2020II2022XII2023I2023II2023XII2024I2024II
България322211271747299710349766296715329474375841290812338669
Гърция236411459114001223061262412532194961178010213
Румъния168132539811998165661973621077154351673721712
Обединенокралство861115218219256180121181979266691180419799
РепубликаСевернаМакедония751122556838040851304543084744138923791
Сърбия276343388517240062944959278467845543
Турция93571870510429104161428210673123961874714538
Израел85221080912256116311237613348299050175975

Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите от избрани водещи пазари за зимен сезон 2023/24 г. със същите месеци от зимен сезон 2022/23 г. и зимен сезон 2019/20 г. по показателя брой регистрации на туристи в местата за настаняване с 10 и повече легла.

Източник: НСИ