Брой регистрации на туристи от водещи пазари за зимен сезон 2022/23 г.

 
 
държава2019XII2020I2020II2020III2021XII2022I2022II2022III2022XII2023I2023II2023III
България322211271747299710113785231890212970231176249286349766296715329474327096
Гърция236411459114001539266362897462668632230612624125328843
Румъния16813253981199839946595134828944658316566197362107710193
Обединено кралство86111521821925925947341031517885126376180121181979215354
Северна Македония75112255683802636237969952402297640851304543083661
Сърбия276343388517163710383354273822302400629449593302
Турция93571870510429256257076147568666881041614282106739869
Израел852210809122563401416045256255905811631123761334814570

Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите от избрани водещи пазари за зимен сезон 2022/23 г. със същите месеци от зимен сезон 2021/2022 и зимен сезон 2019/2020 г. по показателя брой регистрации на туристи в местата за настаняване с 10 и повече легла.

Източник: НСИ