Брой регистрации на туристи от водещи пазари за периода юни-септември 2023 г.

 
 
държава2019VI2019VII2019VIII2019IX2022VI2022VII2022VIII2022IX2023VI2023VII2023VIII2023IX
България408187485089566638377840462448643881695230434545474000674981705931489506
Германия90475101112102843761053731153773613123216445703523085997441322
Израел225203576137771199791465325555263551824520633334733618021269
Обединено кралство533575438667576470272862734829436993771433298355364518636362
Полша598888623786462478884574272384743814505259903848868249448938
Румъния8005613605620699362697984482199213097126961512026322837729096994198
Франция1792417158274311553065058829129566705705710258153558308
Чехия242114003340166132771851648516445621409223857520134613216266

Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите от избрани водещи пазари за летен сезон 2023 г. със същите месеци на 2022 г. и 2019 г. по показателя брой регистрации на туристи в местата за настаняване с 10 и повече легла.

Източник: НСИ