Брой регистрации на туристи от водещи пазари за периода юни-август 2023 г.

 
 
държава2019VI2019VII2019VIII2022VI2022VII2022VIII2023VI2023VII2023VIII
България408187485089566638462448643881695230474000674981705931
Германия90475101112102843373115377361312457035230859974
Израел225203576137771146532555526355206333347336180
Обединено кралство533575438667576286273482943699332983553645186
Полша598888623786462457427238474381599038488682494
Румъния8005613605620699398448219921309712120263228377290969
Франция179241715827431650588291295670571025815355
Чехия242114003340166185164851644562238575201346132

 

Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите от избрани водещи пазари за летен сезон 2023 г. със същите месеци на 2022 г. и 2019 г. по показателя брой регистрации на туристи в местата за настаняване с 10 и повече легла.

Източник: НСИ