Брой регистрации на български и чуждестранни туристи за зимен сезон 2023/24 г.

 
 
месецбългарски туристичуждестранни туристиобщо
2019XII322211125391447602
2020I271747168150439897
2020II299710142959442669
2022XII349766122841472607
2023I296715142755439470
2023II329474140735470209
2023XII375841117183493024
2024I290812141347432159
2024II338669141563480232

 

Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите за зимен сезон 2023/24 г. с резултатите през същите месеци  от зимен сезон 2019 г./20 г.  и зимен сезон 2022 г./2023 г.  по показателя брой регистрации на български туристи, брой регистрации на чуждестранни туристи и общ брой регистрации в местата за настаняване с 10 и повече легла.

Източник: НСИ