Брой регистрации на български и чуждестранни туристи за периода юни-август 2023 г.

 
 
месецбългарски туристичуждестранни туристиобщо
2019VI4081876205971028784
2019VII4850898126731297762
2019VIII5666389016841468322
2022VI462448375634838082
2022VII6438816784311322312
2022VIII6952307879821483212
2023VI474000501537975537
2023VII6749817663491441330
2023VIII7059318346091540540

 

Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите за летен сезон 2023 г. с резултатите през същите месеци на 2022 г. и 2019 г. по показателя брой регистрации на български туристи, брой регистрации на чуждестранни туристи и общ брой регистрации в местата за настаняване с 10 и повече легла.

Източник: НСИ