Текущи: Кариери

24 февруари 2020

Списък

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността юрисконсулт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“, при Министерството на туризма – 1 бройка.

Страници