Текущи: Кариери

21 October 2021

В изпълнение на т. 31 от Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Старши експерт“ в Звено „Информационно обслужване и системи за сигурност“ при Министерството на туризма, при явяване за провеждане на конкурса (решаване на тест и провеждане на интервю) на 28.10.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Министерството на туризма - гр. София,  ул. „Съборна“ № 1 следва:

а) да са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) да представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата на Министерството на туризма изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата на Министерството на туризма), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Горепосочените изисквания важат и за членовете на конкурсната комисия.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят копие на валидни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства.

 

21 October 2021

В изпълнение на т. 31 от Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“ при Министерството на туризма, при явяване за провеждане на конкурса (решаване на тест и провеждане на интервю) на 26.10.2021 г. (вторник) от 10:00 часа в сградата на Министерството на туризма - гр. София,  ул. „Съборна“ № 1 следва:

а) да са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) да представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в сградата на Министерството на туризма изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в сградата на Министерството на туризма), удостоверено чрез валиден документ съгласно Заповед № РД-01-733 от 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването.

Горепосочените изисквания важат и за членовете на конкурсната комисия.

Участниците в конкурсната процедура трябва да представят копие на валидни документи, удостоверяващи горепосочените обстоятелства.