Львов мост и Орлов мост

През 1889-91 г. са изградени два от първите монументални моста на следосвобожденска София с характерна пластична украса, от която произтичат и техните наименования - Львовия и Орловия. Те заменят съществувалите от турско време на тяхното място стари мостове, намирали се в края на тогавашния град, от които започвали извънградските пътища в посока към Лом (Львовия) и към Цариград (Орловия). Строежът и украсата са извършени по проектите на чешкия инженер Вацлав Прошек, а бронзовите декоративни фигури и канделабрите са изляти във Виена. Много години след Освобождението двата моста изпълняват ролята на символични врати на столицата и са сред архитектурните акценти в градоустройствения облик на града. Орлов мост е символ на свободна България. Посветен е на българските „орли” заточеници, затворници, мъченици, освободени от турските затвори след Рускотурската война (1877—1878 г.) и посрещнати тук тържествено от софиянци през март 1878 г. Орлов мост днес е едно от най-натоварените кръстовища в София. Той е пресечна точка на булевардите „Цариградско шосе” и „Евлоги и Христо Георгиеви”. В непосредствена близост се намират Борисовата градина и националният стадион „Васил Левски”.

Львовият мост е построен на мястото на т.нар. ”Шарен мост”. Името му идва от поставените в четирите му края львски бронзови фигури, изработени през 1891 във виенската фирма ”Вагнер”. Парапетите на моста са от гранит. Мосты е архитектурен и художествен паметник на културата.

Транспортна достъпност и връзки: днес в централната част на града

Туристическа инфраструктура: Осигурена е транспортна достъпност чрез всички видове транспорт (обществен — тролейбусен, автобусен, трамваен; автомобилен, метро). Има налични хотели и ресторанти в района. В близост до Орлов мост работи Туристически Информационен Център София.