Къщата на Сливенския бит

Един от най-интересните туристически обекти в Сливен е къщата на Сливенския бит. Къща музей „Сливенски бит” е построена през първата четвърт на ХІХ в. в една от най-старите махали на Сливен – Кафтанджийската. Тя е образец на жилищната архитектура от годините на Възраждането (XVIII – XIX в.) - отворена симетрична къща с чардак. Всъщност тя представлява две къщи, залепени една за друга. По-голямата, която е построена най-напред, е известна като къщата на Паткоолу, а по-малката и по-късна, като Арнауткината.

Достъпност за посещение: Да, платено, целогодишно, с екскурзоводи, осигурен достъп за хора с увреждани

Транспортна осигуреност: Да -автомобил, обществен транспорт

Туристическа инфраструктура – Да – заведения за хранене, магазини