Крепост „Яйлата”

На 2 км южно от Камен Бряг и на 18 км североизточно от Каварна се намира Националният археологически резерват „Яйлата” – приморска тераса с площ 300 декара (45,3 хектара), отделена от морето с 50-60 метрови скални масиви.

В северната част на равнинната тераса, т.н. Голяма Яйла, се намира малка крепост. Мястото, където е построена, леко доминира над околния терен. To e oтделено от север и изток от морето с отвесни с височина над 20 метра скални масиви. Това е наложило изграждането на отбранителни крепостни стени само от запад и юг.

От вътре, прилепени до крепостните стени, са построени три добре запазени, еднораменни стълби. Те са разположени така, че са давали възможност за бързо и безпрепятствено придвижване на бранителите до платформата на стените и кулите. Във вътрешността на укрепителното селище е разкопана неголяма по размер площ. Разкрита е част от главната улица, водеща от входа до центъра на крепостта и една голяма сграда, която вероятно е служела като караулно посещение.

Важен пункт и за функционирането, и за отбраната на крепостта е била портата. Тя е от типа кула – порта с два входа с широчина 2,60 метра. Над входа, който е бил засводен, се е извисявала надвратната кула, осигурявала по-добрата охрана на портата и терена около нея.

Откритият разнообразен археологически материал – изработени от мед, бронз, кост и глина предмети, както и многобройни монети, показват, че крепостта в местността Яйлата е била изградена в края на V – началото на VI век.

Крепост „Яйлата” е възстановена в рамките на проект „Яйлата – античната врата на Добруджа" е на обща стойност 2 213 333 хил. лв. Чрез проекта е направена реставрация и консервация на ранновизантийската крепост, укрепена е и отново отворена за посетители уникалната скална църква „Св. св. Константин и Елена".

Има изграден ТИЦ с паркинг и подходяща инфраструктура за посещение на туристи. Обектът може да се посещава с платен вход.