- Културно-исторически обект - Природна забележителност

Софийската света гора

Началото на манастирския комплекс Мала или Софийска света гора е положено през XIII в., когато са изградени повечето от манастирите в Софийско. Комплексът включва 14 манастира, разположени по протежението на планината Витоша и съседните й планини. Комплексът възниква спонтанно и се формира в продължение на векове. Главен манастир първоначално бил Бистришкият, от който днес е останала църквата „Свети Георги” в с. Бистрица. Най-значителните манастирски обители са разположени в околните на София планини, като част от тях са запазени и до днес. Това са Драгалевският манастир „Св. Богородица”, Кокалянският манастир „Св. Архангел Михаил”, Черепишкият „Успение Богородично”,  Етрополският „Света Троица”, Осеновлашкият „Седемте престола” и др. Недалеч се намират и манастирите в Пернишко – Калкаският манастир „Св. Петка”, Радомирско-Радибошкият манастир „Св. Троица”, Земенският манастир „Св. Йоан Богослов”, Пещерският манастир „Св. Никола”, Брезнишко-Билинският манастир „Св. Архангел Михаил”, Ребревският манастир „Св. Никола” и Гигинският манастир „Св. Безсребреници Козма и Дамян”, Трънско-Неделнишкият манастир, Глоговишкият и Мисловшкият манастир, Годечко-Чепърлинският, Разбоишкият, Шумският, Маловският, Понорският и Василовският манастир. Около манастирите от Мала Света гора, които през вековете са средища на народния дух и култура, постепенно се създават селища, които днес са част от София. 

От 2010 година с цел възраждане на християнските традиции и укрепване на вярата и духа на миряните от София тръгват ежегодно четири поклоннически маршрута. Те носят уникалното послание на българската столица като свято място, закриляно от пръстен от християнски манастири столетия наред. По пътя на вярата всяка година на храмовите празници на светите обители поклонници стигат до Лозенски, Кремиковски, Дивотински и Рилски манастир. Маршрутите са създадени по инициатива на Богословски факултет на СУ ”Св. Кл. Охридски” с подкрепата на Столична община и с благословията на Софийска Света митрополия. Всеки може да се присъедини към тях. Три от тези духовни пътувания събират за един ден млади и стари в сърцето на обаятелния свят на Софийската Света гора, свързал манастири, природа, история и култура. Четвъртият поклоннически път отвежда до Рилската Света обител за шест дни. Тези маршрути са път на вярата и волята, в които София оставя своя духовен знак!