Устие на р. Камчия

Районът около устието на река Камчия представлява интересна геоложка структура, в която има условия за залягане в дълбочина на няколко водоносни хоризонта, като най-водообилни са еоценските наслаги. Те са разкрити от доста сондажи, в които се установява много висока минерализация на подземните води и съдържания на редица разтворени елементи и съединения. Именно заради това, от тези води са се добивали промишлено йод и бром, като за целта е имало изградена фабрика. Последният сондаж е изграден съвсем неотдавна и е с дълбочина 2000 m.

Санаторно-оздравителният комплекс "Камчия" се намира на около 25 км. южно от гр.Варна в една от най-живописните части на българското черноморско крайбрежие - устието на река Камчия, непосредствено до природния резерват под защитата на Юнеско,  сред лонгозна гора, непосредственно на плажната ивица.