Кранево

Местоположение и обща информация

Разстояние до: Летище София – 526 км,Летище Варна – 36 км, Летище Бургас – 142 км

Минерални води

В района на Кранево се експлоатират термални води от два водоносни хоризонта, разположени един над друг - еоценски (варовици, пясъци, пясъчници) и малм-валанжински (варовици и доломити). Сондажните работи са започнали от 1960 г. като първоначално са разкрити водите от горния водоносен хоризонт на дълбочина около 500-600 m. През 1980 г. се прокарва и сондаж, дълбок 1500 m, разкриващ долния хоризонт под 776 m.

Естествени лечебни  фактори:

  • Море                                                                       
  • Находище на минерална вода хипотермална (24⁰С), рН 7,6 с обща минерализация  0,55 g/l, съдържаща хидрокарбонатни , хлорни и   натриеви йони. Газове – ниски концентрации H₂S.

В курорта може да се провежда  таласолечение  и външно балнео лечение  при хронични заболявания на:

  • сърдечно-съдовата система;
  • дихателната система;
  • опорно-двигателния апарат – на стави,мускули,сухожилия, състояния след фрактури на костите;
  • периферната нервна система;
  • заболявания гръбначния стълб – Болест на Бехтерев, дискова болест; гръбначни изкривявания и др.      
  • метаболитни заболявания – захарен диабет, подагра;
  • женска и мъжка полова система;
  • дерматологична патология и др.

Водата е показана и за питейно балнеолечение при хронични бъбречни, стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни   и метаболитни заболявания в компенсирано функционално състояние.

Места за настаняване и сертифицирани балнеолечебни (медикъл спа), СПА, уелнес и таласотерапевтични центрове

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/mn.xsp

https://ntr.tourism.government.bg/CategoryzationAll.nsf/spa.xsp

Съпътстващи туристически атракции

Сравнително близо до Кранево се намира известния манастир Аладжа. Манастирът е обявен за архитектурно-строителен паметник с национално значение в бр. 16 на Държавен вестник от 1968 г. Аладжа манастир е един от малкото скални манастири в България, при които са ясно разграничими отделните помещения с различна функция.

В близост се намира резерват „Балтата”. „Балтата” обхваща най-северните части на европейската лонгозна гора, където могат да се срещнат дървесни видове като бяла топола , полски клен , черна елша и др. В района има над 260 вида висши растения, като 28 вида от тях са защитени. На територията на „Балтата” живеят 36 вида бозайници, 15 вида земноводни и 16 вида риби. Над 180 вида са птиците, установени в района - ръждива чапла , зеленоглава патица , сив жерав и др., като над 90 от тях са гнездящи.

Възможности за съчетание с културно-историческите дестинации

Възможности за съчетание с винено-кулинарните дестинации