Талеб Рифай, генерален секретар на Световната организация по туризъм към ООН, в "Денят започва", БНТ, 27.06.2016 г.

30 ноември 2016
 
00:00