Кръгла маса "Перспективи пред развитието на винения туризъм. Виното като част от българския туристически продукт" се проведе в София

08 юни 2022
Снимка
На 7 юни в "Интер Експо Център", София, се проведе кръгла маса на тема "Перспективи пред развитието на винения туризъм. Виното като част от българския туристически продукт". Срещата е надграждане и продължение на инициативата на Българската асоциация на винените професионалисти (БАВП) за системен подход и създаване на дългосрочна стратегия за развитие на винения туризъм, съобщиха от Асоциацията. Една от основните каузи на БАВП, поставена за институционално и обществено обсъждане още през ноември 2019 година, е разгръщането на потенциала и изграждането на заслужения имидж на България като туристическа дестинация, която предлага качествен и целогодишен винен туризъм. Кауза, която намира все повече подкрепа и реално работещи за нея съмишленици.
 
За първи път, в толкова широк формат, институции на най-високо ниво дискутираха съвместно с бизнеса и различни сдружения виненият туризъм като една от най- перспективните форми на алтернативен туризъм у нас. Срещата бе съорганизирана от Министерство на туризма (в присъствието на министър Христо Проданов, зам-министър Ирена Георгиева, съветници на министъра, директори на дирекции и експерти), Министерство на земеделието (представено от зам.-министър Момчил Неков и експерти) и Българската асоциация на винените професионалисти (в лицето на председателя ѝ Ивайло Катерски, координатора на работна група „Винен туризъм“ Васил Златев и членове). Освен това присъстваха съветникът по туризъм и устойчиво развитие в кабинета на министър-председателя г-н Любомир Попйорданов, г-н Илин Димитров - председател на парламентарната Комисия по туризъм, представители на Българска асоциация на независимите лозаро-винари, Национална лозаро-винарска камара, Институт по лозарство и винарство - Плевен, координатори на винени дестинации (Южен Сакар, Долината на р. Струма, Тракийска низина, Северозападна България, Североизточна България), туроператори.

Министър Проданов подчерта, че това е първата по рода си широка дискусия по темата. По думите му виненият туризъм като част от туристическата индустрия е изключително важен за нашата страна, за развитие на устойчив туризъм в четири сезона и целогодишна дестинация. "Тази дискусия е начало за създаването на план за развитие на винения туризъм, който до края на годината да бъде разработен съвместно с Министерство на земеделието и останалите заинтересовани страни. Държавата и представители на винените организации ще създадат работна група, която да работи по темата", обяви министър Проданов.

В обръщение към участниците зам.-министърът на земеделието Момчил Неков направи обобщение на свършеното до момента от действащата по темата в МЗХГ работна група. Представи събирането на обратна връзка и комуникацията, свързана с процеса по очертаване на винени райони,  необходимостта от пилотен проект за винена дестинация, възможностите за финансиране по съществуващите интервенции и подчерта необходимостта да се защити винения туризъм като нематериално културно наследство, за да може да се добавят винените маршрути и обекти към специалните указателни табели.

Председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на винените професионалисти Ивайло Катерски изрази удовлетворението си от факта, че БАВП беше и е активен участник в обсъждането, както и свързващо звено в процеса. "Ние смятаме, че не е необходимо административно налагане на мерки, създаване на винени маршрути или задължителни менюта. Следвайки световните тенденции и процеси, бизнес логиката, както и благодарение на ентусиазма и проактивността на група хора по места се открояват дестинации за винен туризъм, а също така се организират и все повече винено-кулинарни събития. Именно тези райони и специалисти заслужават подкрепата от институциите - не само финансова - за да продължат да се развиват“, подчерта Катерски. Координаторът на работна група "Винен туризъм" Васил Златев представи трите основни теми, които са приоритет при изграждането на план за развитие на винения туризъм, според  Българската асоциация на винените професионалисти:

  • Създаване на бранд/единна концепция на българския винен туризъм. Включително анализ и създаване на дългосрочна стратегия за развитие на българския винен туризъм в сътрудничество с всички заинтересовани страни; определяне на мястото и потенциала на винения туризъм в изграждането на общата концепция на бранда "България" като туристическа дестинация и маркетиране на дестинациите за винен туризъм по винени райони.
  • Подобряване разпознаваемостта на България като дестинация за винен туризъм, FAM пътувания, сътрудничество с медии и блогъри. Включително чрез: анализ на възможностите, планиране и ефективно осъществяване на дългосрочна и консистентна комуникационна стратегия, съвместно планиране и включване на винената тема чрез дегустации, презентации и материали на всяко туристическо изложение, съвместно планиране и включване на темата и представяне на възможностите за винен туризъм на всяко винено изложение, задължително използване на качествени български вина за всички официални, протоколни събития на посолства, консулства и администрация, като се търси всяка възможност българското вино да се представя от професионалисти (сомелиери, енолози), изграждане на дългосрочни партньорства със специализирани медии и блогъри.
  • Стимулиране на вътрешния винен туризъм. Включително чрез: подкрепа за регионални и национални винени фестивали, дни на отворените врати и подобни събития, които насърчават пътуването и опознаването на винен район, медийни проекти.

Според г-н Попйорданов институции, изби, винени експерти, маркетолози, туроператори преодоляха скепсиса и инерцията и се събраха около една маса, а накрая дегустираха избрани вина и се разделиха като партньори. "Всички имаме общ интерес да поставим България на картата на предпочитаните европейски дестинации за винени и кулинарни изживявания". Той изтъкна и някои от задачите на постоянна експертна работна група:

  • намиране на решения на въпроси от законодателен и административно правен характер;
  • укрепване на доверието и бизнес отношенията между предприемачите в сектора;
  • постигане на съгласие кои са винените туристически дестинации у нас и как те да бъдат подходящо въвлечени и подпомогнати за участие в събития представящи традициите, културата, туризма и България като цяло;
  • създаване на разпознаваемост на България като дестинация на база на нейното културно и природно наследство, тероар, винени и кулинарни традиции.

В заключение, участниците в дискусията се обединиха около извода, че срещата е изключително градивна и конструктивна първа стъпка към съвместното реализиране на потенциала на винения туризъм в България. Всички заинтересовани страни остават с очакването за спешното формиране и ефективно планиране на план за действие от общата работна група.

Източник - БТА 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon