Участия на туристически форуми, събития и изложения в България през 2019 г.

01 септември 2018

На основание чл. 6, т. 3 от Закона за туризма, министърът на туризма утвърждава Годишна програма за национална туристическа реклама. 
Годишната програма за национална туристическа реклама за 2019 г. има следните мисия и визия:
Изграждане на дългосрочен имидж на България като модерна, сигурна и богата на възможности европейска дестинация чрез микс от маркетинг активности, увеличаване обема на входящия туристопоток, насърчаване на вътрешния туризъм и привличане на платежоспособни туристи.
Целта на Годишната програма за национална туристическа реклама за 2019 г. е утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация с добре разпознаваем висококачествен туристически продукт.

Приложение 6 -  Участия на национални туристически форуми, събития и изложения 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon