Международно туристическо изложение "Ваканция и СПА" 2018

24 октомври 2016

НА ВНИМАНИЕТО НА

ТУРИСТИЧЕСКИ СДРУЖЕНИЯ

И БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ                                                                                            

 

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЩАНД НА БЪЛГАРИЯ НА

МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ

„ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО“

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР

/14.02 – 16.02.2018/

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Министерството на туризма има удоволствието да отправи покана за участие на националния щанд на България на 35-то издание на международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо“, което ще се проведе в Интер Експо център в периода 14- 16 февруари 2018 г.

„Ваканция и Спа Експо" е най-значимият международен форум в областта на туризма в България. През 2017 година участие са взели над 380 фирми от 20 страни и България като посетителите са били повече от 20 000.

Изложението е предназначено за професионалисти и широка публика.

Профилът на участниците включва туроператори и туристически агенции, хотели, балнеологични курорти и спа центрове, общини, национални и регионални туристически сдружения, пътнически агенции и авиокомпании, професионални учебни заведения, софтуерни и други свързани с туристическия бизнес компании.

На изложението ще имат възможност да покажете нови туристически продукти, да срещнете партньори, да обмените идеи и да се запознаете с постиженията на туристическия бизнес в страната и чужбина.

Пълна информация за международното туристическо изложение „Ваканция и Спа Експо“, можете да получите на интернет страницата на борсата http://www.holidayfair-sofia.com/

Желаещите да участват на националния щанд на Министерството на туризма трябва да изпратят заявление за участие, мостра/и от рекламни материали и описание на атрактивно представяне на продукта. При заявено желание за участие с анимация по време на изложението е необходимо представяне на сценарий.

Допуснатите до участие организации няма да заплащат такса.

Максималният брой на работните места съгласно проекта на рекламния щанд е 25 /двадесет и пет /. При достигане на максималният брой се прекратяват записванията.

Моля да заявите своето участие до 05 февруари 2018 г., като изпратите попълнено заявление на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1, Министерство на туризма.

За допълнителна информация относно условията и документите за участие се обръщайте към Ивайла Карадимова, младши експерт, дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“, тел. 02 90 46 853 и e-mail: i.karadimova@tourism.government.bg

Заявление за „Ваканция и Спа Експо“, 14-16 февруари 2018 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon