Фестивал на устойчивия туризъм и здравословното хранене "Зелени дни 2014" - София (8-11 май 2014 г.)

Фестивалът на устойчивия туризъм и здравословно хранене представя на България и Бълканския полуостров като дестинации за зелен туризъм. На форума вземат участие български дестинации, природни паркове, общини и неправителствени организации в областта на биоразнообразието и устойчивото развитие. Министерство на икономиката и енергетиката ще вземе участие както съпътсващата програма на събитието, така и с информационен щанд от 50 кв. м.

Повече информация за Фестивала на устойчивия туризъм и здравословно хранене "Зелени дни" можете да намерите на интернет страницата http://www.predizvikatelstva.com/zeleni.