Черноморски туристически форум - Варна (септември 2014 г.)

Черноморският туристически форум е значимо събитие, предназначено за професионалистите в сферата на туризма в България. В седмо издание на форума Министерството на икономиката и енергетиката ще вземе участие с информационен щанд от 12 кв. м и дискусионната програма на събитието.

Повече информация за V Черноморски туристически форум - Варна можете да намерите на интернет страницата www.vct-bg.org.