Справки и консултации относно прилагането на регистрационните режими по Закона за туризма и нормативните актове издадени в негово приложение

01 януари 2015

Дирекция "Туристическа политика", отдел "Регулиране на туристическите дейности" 
Лица за контакт: Аделин Младенов, Елеонора Добрева, Асен Тодоров, Александър Горненски, Добри Атанасов, Красимир Шалев, Камелия Андонова, Даниела Ненкова, Мая Никовска;

Телефон:  032/347519; 02/9046874; 02/9046785; 02/9046872; 02/9046876; 032/347545; 02/9046877; 02/9046871; 02/9046873;

Адрес: гр. София, ул. "Съборна" №1
Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

Изисквания, процедури, инструкции

Правно основание

  • Наредба за организацията на единната система за туристическа информация;
  • Закон за туризма.

Такси

Не се изисква заплащане на такса за услугата.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon