Велико Търново

Туристически информационен център, гр. Велико Търново

Адрес: 5000 гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" № 5

Тел: 062 62-21-48, Тел./факс: 062 60-07-68

E-mailticvt2@gmail.com

Сайтwww.velikotarnovo.info

Предлагани услуги:

  • Предоставяне на туристическа информация;
  • Предоставяне услуги за: хотелски резервации и настаняване, самолетни билети, застраховки, екскурзоводи, рентакар.