Горни Лом

Туристически информационен център, с. Горни Лом

Адрес: с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, п.к. 3960

Тел./факс: 0879 265885; 0885 244862

E-mailtic_gornilom@abv.bg

Предлагани услуги:

  • Предоставя информация за туристическите обекти и маршрути в общината, места за настаняване, посещение при местни майстори-дърводелци и др.