Асеновград

28.12.2014

Туристически информационен център, гр. Асеновград

Адрес: гр. Асеновград, пл. "Академик Николай Хайтов" №2

Тел.: 0887 226 333

E-mail: optasenovgrad@abv.bg
сайт: www.tic.assenovgrad.com

Предлагани услуги:

  1. Информация за туристическите обекти на територията на общината и за събития, свързани с туризма;
  2. Разработва програми за развитие на екотуризма, културния туризъм, религиозния туризъм и др.;
  3. Поддържа връзки с туристическите обекти на територията на община Асеновград, както и с другите организации, институции, с цел развитие на туризма;
  4. Подготвя и осъществява презентации за гр. Асеновград на територията на града, страната и чужбина;
  5. Поддържа връзка с други звена и отдели на общинската администрация с цел развитие на туристическата информационна дейност;
  6. Координира извършването на реклама в областта на туризма.