Заповеди за изменения на условията за подаване на заявления за участие в тръжните процедури за отдаване под наем на морски плаж "Вили Чайка", "Малък плаж Оазис зона 3-централен-изток", "Бяла-централен 2" и "Бяла-централен 3"

25 март 2020

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България по повод на ограничението на разпространението на коронавирусната пандемия и предвид откритите тръжни процедури за отдаване под наем на морски плажове "Вили Чайка", "Малък плаж Оазис зона 3-централен-изток", "Бяла-централен 2" и "Бяла-централен 3", Министерството на туризма съобщава, че министърът на туризма промени със заповеди условията за подаване на заявления за участие в горепосочените тръжни процедури.

Останалите условия и срокове в заповедите за откриване на тръжните процедури и тръжната документация остават в сила.

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-58/25.02.2020 г.- морски плаж „Вили Чайка“, общ. Балчик, обл. Добрич

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-57/25.02.2020 г.- морски плаж „Малък оазис зона 3-централен-изток“, общ. Царево, обл. Бургас

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-60/26.02.2020 г.- морски плаж „Бяла-централен 2“, общ. Бяла, обл. Варна

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-59/26.02.2020 г.- морски плаж „Бяла-централен 3“, общ. Бяла, обл. Варна

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon