Заповеди за изменение на условията за закупуване и получаване на документация по откритите тръжни процедури за отдаване под наем на морски плажове

20 март 2020

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България по повод на ограничението на разпространението на коронавирусната инфекция и предвид откритите тръжни процедури за отдаване под наем на морски плажове, Министерството на туризма съобщава, че министърът на туризма промени със заповеди условията за закупуване и получаване на тръжна документация.

Останалите условия по провеждането на търга се извършват при посочените изисквания и срокове в заповедите и съобщенията за откриване на процедурите и тръжната документация.

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-51/18.02.2020 г.- морски плаж „Божурец- Топола 3“, общ. Каварна, обл. Добрич

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-50/18.02.2020 г.- морски плаж „Чайка- Север“, общ. Варна, обл. Варна

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-58/25.02.2020 г.- морски плаж „Вили Чайка“, общ. Балчик, обл. Добрич

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-57/25.02.2020 г.- морски плаж „Малък оазис зона 3-централен-изток“, общ. Царево, обл. Бургас

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-60/26.02.2020 г.- морски плаж „Бяла-централен 2“, общ. Бяла, обл. Варна

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-59/26.02.2020 г.- морски плаж „Бяла-централен 3“, общ. Бяла, обл. Варна

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-62/27.02.2020 г.- морски плаж „Варвара“, общ. Царево, обл. Бургас

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-61/27.02.2020 г.- морски плаж „Божурец-Топола 1“, общ. Каварна, обл. Балчик

Заповед на министъра на туризма за изменение на Заповед № Т-РД-16-72/12.03.2020 г.- морски плаж „Червенка“, общ. Созопол, обл. Бургас

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon