Заповед за определяне за спечелил кандидат на предложилия следващата по размер цена участник в търг за отдаване под наем на морски плаж "Черноморец", община Созопол, област Бургас