Заповед за определяне на спечелил кандидат в търг за отдаване под наем на отделена част от морски плаж "Чайка - централен 1", община Варна, област Варна