Заповед за определяне на спечелил кандидат в търг за отдаване под наем на морски плаж "Кранево-юг 2", община Аксаково, област Варна