Заповед за определяне на спечелил кандидат в търг за отдаване под наем на отделена част от морски плаж "Сарафово-юг", община Бургас, област Бургас