Заповед за определяне на спечелил кандидат в проведен търг за отдаване под наем на обект изключителна държавна собственост,обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Равда-юг 2",находящ се в община Несебър,област Бургас