Заповед за изменение на Заповед за определяне на спечелил кандидат в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж "Акротирия-запад 2", община Несебър, област Бургас