Заповед за изменение на Заповед да определяне на спечелил кандидат в търг за отдаване под наем на морски плаж "Крапец - север" - част 2