ЗАПОВЕД - На министъра на туризма за прекратяване на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж "Варвара", община Царево, област Бургас